Rozpis tréninků
Út 17.7.2018 17:00 - 18:00 : Přípravka
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Mladší žáci
                                       (Michal)
17:00 - 19:00 : Starší žáci
                                       (Michal)
Čt 19.7.2018 17:00 - 18:00 : Přípravka
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Mladší žáci
                                       (Michal)
17:00 - 19:00 : Starší žáci
                                       (Michal)
Út 24.7.2018 17:00 - 18:00 : Přípravka
                                       (Marcel)
17:00 - 19:00 : Mladší žáci
                                       (Michal)
17:00 - 19:00 : Starší žáci
                                       (Michal)

Sokon 'Bushi' Matsumura
(*1809 - †1901)

Nejvýznamnějším okinawským mistrem Karate další generace byl Sokon Matsumura, zvaný také "Bushi" (Samurai) Matsumura. Existuje nejednotnost v názorech na rok jeho narození a úmrtí. V úvahu připadají 1809-1901 nebo 1798–1890 nebo 1809–1896 nebo 1800–1892.

Jeho místo narození bylo Shuri. Již jako desetiletý byl svým otcem, Sofuku Matsumura, přiveden k tehdy 78-mi letému mistru Sakugawa, aby byl vyučován Karate. Rozvíjel se rychle ve vynikajícího experta bojových umění. V zimě 1816 přišel jako Chikudon (t.z. vyšší postavení úředníka) do okinawanské vládní služby. 1818 se oženil s Yonamine Chiru, která byla známa na Okinawě jako vyjímečně talentovaná a silná dáma a rovněž pocházela z rodiny experta bojových umění.

V letech svého zrání se vyznačoval Matsumura stále udatnými a hrdinskými činy. Stal se nejen na Okinawě, nýbrž také v Japonsku a v Číně legendou. Dokonce obdržel od svého krále titul "Bushi" a stal se učitelem bojových uměni.

Bushi Matsumura patří ke klíčovým postavám okinawského Karate. Díky němu vzniklo Shuri-te. On zanechal Matsumura Patsai, které je považováno za původ všech forem Bassai Shuri-te. Kromě toho byl expertem v zacházení s mečem v bojovém stylu, který je nazýván na Okinawě Jigen-ryu.

V té době nebylo ještě okinawské Karate systematizováno a výhradně odkázáno na interpretace jednotlivých mistrů. Nebyly žádné možnosti informace mimo těch mezi učiteli a žáky a ve většině případů se učila na školách jedna až tři Kata. Zkušenosti mistrů se přenášely jen individuálně z generace na generaci, protože chyběl centrální systém Kata, jak ho známe dnes.

Karate se neskládalo z více stylů, nýbrž jednoduše jen z osobních interpretací a rozložení těžišť mistrů. Ty byly zachyceny v individuálních Kata, jež byly pro nezasvěcené uzavřeny, a dále předávány žákům. Jiný pramen učení neexistoval a přístup ke Kata nějakého jiného mistra byl velmi obtížný.

Bylo vyučováno individuálně (mistr Higashionna z Naha byl prvním Okinawanem, který vyučoval skupinově), a tak sestávalo bojové umění Okinawy jen z individuálních mistrtit, vzdálené od každého systému vzájemného pochopení nebo pomoci. Umění, které mistr vyučoval, neslo jednoduše jméno mistra a žáci přidávali později svá jména.

Směr přes Sakugawu a Matsumuru určil rozvoj Shorin-ryu jako uspořádaný systém. Teprve později byly tomuto pojmu přeřazeny styly, které odpovídaly vnějším systémům. Na tomto rozvoji se podílelo více mistrů, kteří nemohli v době Matsumura odhalit mezi sebou žádný vztah. Sokon Matsumura založil pojem a pojmenoval svůj styl poprvé Shorin-ryu Gokoku-an Karate. Jeho škola byla jednou z nejvýznamnějších, které v té době na Okinawě byly. Téměř všichni důležití mistři přicházející generace byli s ní spjati. Ačkoliv toto označení se v té době omezovalo jen na školu Matsumura, je možné říci, že byly ve škole Matsumura sloučeny Shuri-te a Tomari-te a že od té doby nebylo žádné ohraničení mezi těmito oběma systémy. Teprve později se používal pojem pro veškery" systém.

Před tím i později existoval systém města Shuri a Tomari. Přesto se i tím mínilo zcela všeobecně jen bojové umění, které bylo v tomto městě provozováno, aniž by tím mělo být řečeno, že toto bojové umění existovalo také skutečně jako systém.

Jako systém existovalo stále ještě samotné umění toho mistra, který se v podstatě vzato jen málo staral o to, do které kategorie byl kvalifikován.

Časem se ovšem začal zvedat závoj tajemství o bojovém umění a výměna zkušeností mezi sebou se zlepšila. Touto výměnou se začala tvořit postupně přibližná přiřazení a rozumělo se pod Tomari-te a pod Shuri-te něco zcela určitého, uzavřeného do sebe. Zodpovědni za to byli ovšem teprve mistři dalších generací. Protože většina z nich se může odvozovat od Sokon Matsumura z Shuri nebo Kosaku Matsumora z Tomari, označují se tito oba mistři za otce Tomari-te a Shuri-te. Ve škole Matsumura nevznikl žádný jednotný systém Kata. Škola zaručovala jen sloučení téměř všech Kata vnějších systémů, které byly v té době cvičeny. Až první žáci této školy položili později své těžiště a založili svoje vlastní styly výběrem několika Kata. Shorin-ryu označuje dnes v protikladu k minulosti veškerý systém Kata (tedy také systém stylů), ktery' vznikl pod vlivem mistrů Shuri-te a Tomari-te.

Starý styl Matsutnura byl sám charakterizován Kata Patsai (Bassai). i i Ještě dnes existuje v Okinawě tato stará fonna, nazývaná Matsumura-Patsai. Je považována za původ forem Patsai, rozvíjejících se poté v Shuri-te. Také varianty Shotokan odsud vycházejí.

Přímí žáci Matsumura byli: Sakihara Peichin, Sakuma Peichin, Chotoku Kyan, Kiyuna Peichin, Kentsu Yabu, Choju Motobu, Kuwaye Ryosei, Chomo Hanashiro, Nabe Matsumura, Anko Itosu, Chinen Yamane, Tawada, Anko Azato a Ankchi Aragaki.

Matsumura byl také velkolepým expertem Kobudo. Styl Kobudo Matsumura-ryu, jím založený, byl velmi silně ovlivněn technikami prázdné ruky.

"Sparta, Řím, evropští rytíři, samurajové... uctívali sílu. Protože je to síla, která umožňuje všechny ostatní hodnoty."
(Enter the Dragon)
Kalendář akcí
Prázdný
Novinky na webu
Nejsou